Dodatkowe zajęcia popołudniowe od marca do grudnia!

2017-06-01

Logo Wschodzący Białystok                                                                                 C:UsersAdminDesktopLOGO_AUTYZM-POLSKA.jpg

 

Po 20 marca rozpoczęły  się dodatkowe, popołudniowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu,w ramach  realizacji zadania publicznego pod nazwą: ”Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem”.

 

Zadanie jest współfinansowane w 90% ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta Białystok, 10% finansuje Fundacja Autyzm Polska, w tym wpłaty Rodziców to 4 zł za godzinę zajęć.

Termin realizacji zadania: 01.03.2017r.- 15.12.2017r.

W myśl harmonogramu, realizację zadania, rozpoczęliśmy zajęciami grupowymi oraz indywidualnymi.

Zgodnie z budżetem, kupiliśmy atrakcyjne pomoce edukacyjne do każdego typu zajęć. Podczas zajęć wykorzystujemy również pomoce zakupione w 2016 roku.

Życzymy naszym Podopiecznym dużo energii i dobrej frekwencji na zajęciach zorganizowanych przez Fundację Autyzm Polska a współfinansowanych przez Miasto Białystok.

 

Anna Domańska - Prezes Zarządu Fundacji Autyzm Polska, społeczny koordynator projektu