Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy Państwa, że: 

 1. Administratorem Państwa Danych jest: Fundacja Autyzm Polska z siedzibą: Ul. Wysockiego 62, 15-167 Białystok, e-mail: fautyzmpolska@gmail.com
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Prezes Zarządu Fundacji Autyzm Polska Anna Domańska tel. 502 123 455
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu realizacji usługi edukacyjno-terapeutycznej , świadczonej
  w Fundacji Autyzm Polska w Białymstoku.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą organy administracji publicznej lub inne instytucje, do których składać będziecie Państwo wnioski lub oferty, za pośrednictwem Fundacji Autyzm Polska w Białymstoku.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że była na to wyrażona odrębną zgoda.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z usługi
  w Fundacji Autyzm Polska w Białymstoku oraz przez okres niezbędnej archiwizacji (25 lat).
 7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Macie Państwo  prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznacie, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych placówki prowadzona jest zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).