Dziękujemy przyjaciołom fundacji za 1%

2022-09-20

Proszę o wsparcie w formie darowizny na cele statutowe, które nie mogą być finansowane z wpływów z 1%, w tym: pokrycie kosztów księgowości, prowadzenie strony internetowej, obsługa rachunku bankowego. 

Anna Domańska - Prezes Zarządu Fundacji Autyzm Polska