Ogłaszamy nabór na dodatkowe zajęcia dla dzieci z autyzmem !

Logo Wschodzący Białystok    

Ogłaszamy nabór na dodatkowe zajęcia dla dzieci z autyzmem !

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  na 2017 rok pt,„Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem” oraz otrzymania środków publicznych na realizację w/w zadania

Fundacja Autyzm Polska,  ogłasza nabór dzieci od 2 do lat 13 na następujące zajęcia:

Termin realizacji projektu: od  01.03.2017r do 15.12.2017r.

Miejsce przeprowadzenia zajęć:  Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „U Tygryska”

ul. Władysława Wysockiego 62, 15-167 Białystok

Karty zgłoszeniowe: do pobrania na stronie Fundacji pobierz

oraz w  Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „U Tygryska” ( w godzinach 8 00 - 15 00 w terminie od 01.03.2017r. do 30.11.2017r.)

 

Warunkiem uczestnictwa ( regulamin uczestnictwa) w projekcie jest:     

  •  wiek dziecka od 2 do 13 lat,
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności –ksero dołączone do karty zgłoszeniowej,
  • miejsce zamieszkania na terenie miasta Białystok (oświadczenie rodziców),
  • nieuczestniczenie dziecka w takiej samej terapii, w innym projekcie, na terenie miasta Białystok,
  • złożenie karty zgłoszeniowej w NTPP „ U Tygryska”,
  • odbycie spotkania rekrutacyjnego z terapeutą, który ostatecznie zdecyduje o wyborze terapii.

          Po spełnieniu w/w warunków, o uczestnictwie w projekcie, decyduje kolejność zgłoszeń.

          W przypadku większej ich  liczby, utworzona zostanie lista rezerwowa.

           

                                                                          Anna Domańska - Prezes Fundacji Autyzm Polska

Telefon kontaktowy:  502 123 455