Ogłaszamy nabór na dodatkowe zajęcia dla dzieci z autyzmem !

2018-03-04

Logo Wschodzący Białystok                                                                                                   C:UsersAdminDesktopLOGO_AUTYZM-POLSKA.jpg

Ogłaszamy nabór na dodatkowe zajęcia dla dzieci z autyzmem !

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na 2018 rok pn. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem” oraz  otrzymania środków publicznych na realizację w/w zadania, ogłaszamy nabór na dodatkowe zajęcia dla dzieci z autyzmem.

Fundacja Autyzm Polska, ogłasza nabór dzieci od 2 do lat 13 na następujące zajęcia:

Rodzaj Terapii

Liczba dzieci

Liczba godzin

dla dziecka

Zajęcia grupowe

TUS   1 grupa

6 dzieci

10g

Sensoplastyka 1gr

4 dzieci

10g

Grupowe zajęcia z gliną 1gr

4 dzieci

10g

LEGOterapia 1gr

6 dzieci

16g

LEGODUPLOterapia 1gr

4 dzieci

10g

Logoryrmika 1 gr

4 dzieci

8g

Terapia ręki  1 gr

4 dzieci

8g

Terapia przez sztukę 1 gr

6 dzieci

10g

Klub miejskiego podróżnika (dzieci i rodzic) 1 grupa

4 dzieci


 

6g


 

Język angielski 1grupa

6 dzieci

10g

Multisensoryka 1gr-młodsze dzieci

4 dzieci

8g

Zajęcia indywidualne

Liczba dzieci

Liczba godzin dla dziecka

Terapia taktylna ind.

2 dzieci

8g

Terapia SI  ind.

6 dzieci

10g

Terapia ruchowa Dennisona ind.

2 dzieci

8g

Terapia Pedagogiczna z PECS ind.

6 dzieci

16g

Terapia Psychologiczna z PECS ind.

2 dzieci

10g

Terapia Logopedyczna ind.

3 dzieci

10g

Sensomotoryczna terapia widzenia ind.

1 dziecko

10g

 

Termin realizacji projektu: od  01.03.2018r do 15.11.2018r.

Miejsce przeprowadzenia zajęć:

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „U Tygryska

ul. Władysława Wysockiego 62, 15-167 Białystok

oraz

Centrum Terapii "Domini" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Władysława Wysockiego 62, 15-167 Białystok

w  Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „U Tygryska” w godzinach 8 00 - 15 00 w terminie od 05.03.2018r. do 30.10.2018r.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO  POBRANIA KLIKNIJ

 

Warunkiem uczestnictwa ( regulamin uczestnictwa) w projekcie jest:   

- wiek dziecka od 2 do 13 lat,

- aktualne orzeczenie o niepełnosprawności - autyzm (ksero dołączone do karty zgłoszeniowej),

- miejsce zamieszkania na terenie miasta Białystok (oświadczenie rodziców),

- nieuczestniczenie dziecka w takiej samej terapii, w innym projekcie, na terenie miasta Białystok,

- złożenie karty zgłoszeniowej w NTPP „ U Tygryska”,

- odbycie spotkania rekrutacyjnego z terapeutą, który ostatecznie zdecyduje o wyborze terapii.

Po spełnieniu w/w warunków, o uczestnictwie w projekcie, decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku większej ich  liczby, utworzona zostanie lista rezerwowa.

 

Anna Domańska - Prezes Fundacji Autyzm Polska

Telefon kontaktowy:  502 123 455