Ogłaszamy nabór na dodatkowe zajęcia dla dzieci z autyzmem!

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na 2019 rok pn. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem” oraz  otrzymania środków publicznych na realizację w/w zadania, ogłaszamy nabór na dodatkowe zajęcia dla dzieci z autyzmem.

 

Fundacja Autyzm Polska, ogłasza nabór dzieci od 2 do lat 13 na następujące zajęcia:

Rodzaj Terapii

Liczba dzieci

Liczba godzin dla grupy

Zajęcia grupowe

TUS   1 grupa

6 dzieci

8

Sensoplastyka 1gr

4 dzieci

8

Zajęcia muzyczne

4

10

LEGOterapia 1gr

6 dzieci

14

LEGODUPLOterapia 1gr

4 dzieci

8

Logoryrmika 1 gr

4 dzieci

8

Terapia ręki  1 gr

4 dzieci

8

Terapia przez sztukę 1 gr

4 dzieci

8

Klub miejskiego podróżnika (dzieci i rodzic) 1 grupa

4 dzieci

6

Język angielski 1grupa

6 dzieci

8

Gimnastyka sensoryczna  1gr

4 dzieci

8

Zajęcia indywidualne

Liczba dzieci

Liczba godzin dla dziecka

Terapia taktylna ind.

2 dzieci

8

Terapia SI  ind.

4 dzieci

8

Terapia ruchowa Dennisona ind.

2 dzieci

8

Terapia Pedagogiczna z PECS ind.

6 dzieci

10

Terapia Psychologiczna z PECS ind.

2 dzieci

8

Terapia Logopedyczna ind.

3 dzieci

8

 

 

Termin realizacji projektu: od 01.03.2019r do 15.11.2019r.

Miejsce przeprowadzenia zajęć: Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „U Tygryska”, ul. Władysława Wysockiego 62, 15-167 Białystok

Karty zgłoszeniowe: do pobrania na stronie Fundacji: www.fundacjaautyzm.pl

oraz w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „U Tygryska” w godzinach 8:00-14:00 w terminie od 01.03.2019r. do 30.10.2019r.

 

Warunkiem uczestnictwa ( regulamin uczestnictwa) w projekcie jest:       

  • wiek dziecka od 2 do 13 lat,
  •  aktualne orzeczenie o niepełnosprawności - autyzm (ksero dołączone do karty zgłoszeniowej),
  • miejsce zamieszkania na terenie miasta Białystok (oświadczenie rodziców),
  • nieuczestniczenie dziecka w takiej samej terapii, w innym projekcie, na terenie miasta Białystok,
  • złożenie karty zgłoszeniowej w NTPP „ U Tygryska”,
  • odbycie spotkania rekrutacyjnego z terapeutą, który ostatecznie zdecyduje o wyborze terapii.

 

Po spełnieniu w/w warunków, o uczestnictwie w projekcie, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej ich liczby, utworzona zostanie lista rezerwowa.

 

Pobierz: KARTA ZGŁOSZENIA NA DODATKOWE ZAJĘCIA

 

Anna Domańska - Prezes Fundacji Autyzm Polska

Telefon kontaktowy:  502 123 455