Zadanie publiczne pod nazwą ”Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem” w całości zrealizowane.

W styczniu 2017r. Fundacja Autyzm Polska złożyła ofertę na konkurs ogłoszony przez Miasto Białystok i otrzymała dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą: Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem”. Termin realizacji zadania to: 01.03.2017r.- 15.12.2017r.

   W tym okresie, zrealizowaliśmy 212 godzin terapii grupowych i indywidualnych. Pomogliśmy 27 dzieciom z Białegostoku. Wszystkie zajęcia odbywały się w NTPP „U Tygryska” na ul. Wysockiego 62.

 

Anna Domańska - Prezes Zarządu Fundacji Autyzm Polska,

społeczny koordynator projektu

 

Poniżej zdjęcia z przeprowadzonych zajęć:

Zajęcia grupowe:

- Trening Umiejętności Społecznych

- LEGO terapia

-LEGO DUPLO terapia

-Terapia ręki

-Terapia przez sztukę

Zajęcia indywidualne:

- Terapia taktylna

-Terapia SI

- Terapia pedagogiczna z PECS

- Terapia psychologiczna z PECS

- Terapia Logopedyczna