Zajęcia terapeutyczne w ramach projektu "Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem"

2018-07-21

Po zakończeniu wstępnej rekrutacji, rozpoczęły się dodatkowe, popołudniowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu, w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: ”Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem”. Zadanie jest współfinansowane w 90% ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta Białystok, 10% finansuje Fundacja Autyzm Polska, w tym wpłaty Rodziców to 4 zł za godzinę zajęć.

W myśl harmonogramu, realizację zadania, rozpoczęliśmy zajęciami grupowymi oraz indywidualnymi.

Zgodnie z budżetem, kupiliśmy atrakcyjne pomoce dydaktyczne do każdego typu zajęć. Wykorzystujemy również pomoce zakupione w 2016 i 2017 roku.

Życzymy naszym Podopiecznym dużo energii i dobrej frekwencji na zajęciach.

Termin realizacji zadania to: 01.03.2018r.- 15.11.2018r.

Anna Domańska - Prezes Zarządu Fundacji Autyzm Polska, społeczny koordynator projektu