Zakończony projekt - Dotacja 2019

Informuję, iż 15 listopada 2019 roku zakończyliśmy dodatkowe, popołudniowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu, w ramach  realizacji zadania publicznego pod nazwą: ”Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem”.

Zadanie było współfinansowane w 90% ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta Białystok. W myśl harmonogramu, przeprowadziliśmy cykl zajęć grupowych oraz indywidualnych.

 

Oto zdjęcia z realizacji niektórych zajęć grupowych: