Zakończony projekt z 1% w 2021r.

Informuję, iż dzięki wpływom z 1%, Fundacja Autyzm Polska, w 2021r. zorganizowała i zrealizowała dodatkowe popołudniowe zajęcia terapeutyczne dla 22 uczniów z Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „U Tygryska”. Wybór zajęć oraz forma ich realizacji były dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Były to zajęcia indywidualne i grupowe: „Bajkowy świat”, „ Mali odkrywcy – eksperymenty”, „Świat LEGO”, Sensoplastyka, Zajęcia plastyczne, „Ty i ja bawmy się razem- wstęp do kodowania”, „Mali przyrodnicy”, Zajęcia muzyczne”, Integracja bilateralna, Terapia neurotaktylna, Terapia pedagogiczna. Nowym wydarzeniem były „Warsztaty Świąteczne”, w których uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami.

 

DZIĘKUJEMY PRZYJACIOŁOM FUNDACJI ZA 1%.