Zakończony projekt z 1% w 2022r.

Miło nam poinformować, iż dzięki wpływom z 1% za rok 2021, Fundacja Autyzm Polska zorganizowała w 2022r. dodatkowe popołudniowe zajęcia dla naszych „Tygrysków”. Co roku oferta zajęć jest bardziej atrakcyjna. Realizowana jest jako: zajęcia grupowe- uspołeczniające,  jako indywidualne oraz jako warsztaty letnie. Między innymi były to: warsztaty letnie- przygoda w dżungli,  gimnastyka sensomotoryczna, dziecięce eksperymenty, terapia neurotaktylna, zajęcia muzyczno- ruchowe, sensoplastyka, zajęcia plastyczne, elementy kodowania, angielski na wesoło oraz zajęcia gimnastyczno-ruchowe.

Fundacja obejmuje opieką dzieciaki z NTP „U Tygryska” od 2016 r. Zrealizowaliśmy w tym okresie setki godzin wsparcia.