Projekty

 • Ogłaszamy nabór na dodatkowe zajęcia dla dzieci z autyzmem !

  W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na 2018 rok pn. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem” oraz  otrzymania środków publicznych na realizację w/w zadania, ogłaszamy nabór na dodatkowe zajęcia dla dzieci z autyzmem.

 • Zadanie publiczne pod nazwą ”Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem” w całości zrealizowane.

  W styczniu 2017r. Fundacja Autyzm Polska złożyła ofertę na konkurs ogłoszony przez Miasto Białystok i otrzymała dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą: Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem”. Termin realizacji zadania to: 01.03.2017r.- 15.12.2017r.

 • Dodatkowe zajęcia od Marca do Grudnia! Już!

  Po 20 marca rozpoczęły  się dodatkowe, popołudniowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu,w ramach  realizacji zadania publicznego pod nazwą: ”Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem”.

   

   

 • Ogłaszamy nabór na dodatkowe zajęcia dla dzieci z autyzmem !

  W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na 2017 rok "Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem" otrzymaliśmy środki publiczne na relizację zajęć z dziećmi w wieku od 2 do 13 lat

 • Sukces projektu „Dajemy szansę dzieciom z autyzmem”

  Zajęcia terapeutyczne z projektu p.n. „Dajemy szansę dzieciom z autyzmem” zostały w całości realizowane.

 • Projekt p.n. „Dajemy szansę dzieciom z autyzmem” realizowany jest zgodnie z harmonogramem.

  Od miesiąca marca do września b.r. zrealizowano: zajęcia grupowe – terapia przez sztukę oraz trening umiejętności społecznych. We wrześniu rozpoczęły się zajęcia z Legoterapii.

   

 • Zajęcia z Arteterapii

  Już dziś, 18 marca, odbyły się pierwsze zajęcia z arteterapii, organizowane w ramach projektu „Dajemy  szansę  dzieciom z  autyzmem” realizowanego przez Fundację Autyzm Polska we współpracy z Niepublicznym Terapeutycznym Punktem Przedszkolnym „U Tygryska”. Na terenie placówki odbywać się będą liczne zajęcia grupowe (legoterapia, terapia przez sztukę i TUS) oraz indywidualne (terapia pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna, taktylna oraz SI). Uczestnikami zajęć będą zarówno wychowankowie NTPP „U Tygryska”, jak i inne dzieci z terenu miasta Białystok.

 • Ogłaszamy nabór na dodatkowe zajęcia dla dzieci z autyzmem !

  W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na 2016 rok pn. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem” pt. „Dajemy szansę dzieciom z autyzmem” oraz  otrzymania środków publicznych na realizację w/w zadania, Fundacja Autyzm Polska  ogłasza nabór dzieci od 2,5 do lat 12