Projekty

 • Sukces projektu „Dajemy szansę dzieciom z autyzmem”

  Zajęcia terapeutyczne z projektu p.n. „Dajemy szansę dzieciom z autyzmem” zostały w całości realizowane.

 • Projekt p.n. „Dajemy szansę dzieciom z autyzmem” realizowany jest zgodnie z harmonogramem.

  Od miesiąca marca do września b.r. zrealizowano: zajęcia grupowe – terapia przez sztukę oraz trening umiejętności społecznych. We wrześniu rozpoczęły się zajęcia z Legoterapii.

   

 • Zajęcia z Arteterapii

  Już dziś, 18 marca, odbyły się pierwsze zajęcia z arteterapii, organizowane w ramach projektu „Dajemy  szansę  dzieciom z  autyzmem” realizowanego przez Fundację Autyzm Polska we współpracy z Niepublicznym Terapeutycznym Punktem Przedszkolnym „U Tygryska”. Na terenie placówki odbywać się będą liczne zajęcia grupowe (legoterapia, terapia przez sztukę i TUS) oraz indywidualne (terapia pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna, taktylna oraz SI). Uczestnikami zajęć będą zarówno wychowankowie NTPP „U Tygryska”, jak i inne dzieci z terenu miasta Białystok.

 • Ogłaszamy nabór na dodatkowe zajęcia dla dzieci z autyzmem !

  W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na 2016 rok pn. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem” pt. „Dajemy szansę dzieciom z autyzmem” oraz  otrzymania środków publicznych na realizację w/w zadania, Fundacja Autyzm Polska  ogłasza nabór dzieci od 2,5 do lat 12 

 • Bezpłatne Zajęcia!

  Fundacja Autyzm Polska przeprowadzi cykl bezpłatnych zajęć metodą Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne.

 • Hipoterapia dzieciom autystycznym

  Proponujemy zajęcia z hipoterapii w wybranym przez Państwa lub zaproponowanym przez Fundację ośrodku. Hipoterapia jest ukierunkowanym działaniem terapeutycznym mającym służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach: fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego.